Gå til indhold
LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP | OM SITET |
Teletolkning Til Region Syddanmark

 

Videotolkning (teletolkning) i Region Syddanmark

 

Videotolkning er tolkebistand leveret via videokonference.

I Region Syddanmark er målet, at videotolkning bliver den foretrukne måde at tolke på - ved udgangen af 2014 udgjorde videotolkning 60% af det samlede antal tolkninger i regionen (sygehusenheder + psykiatrien).

Videotolkning bruges ved konsultationer med patienter, der ikke taler og forstår dansk godt nok til at kommunikere med personalet. Tolkning via videokonferenceudstyr skaber et rum, hvor patient, læge og tolk kan se og høre hinanden, men hvor tolken ikke længere er fysisk tilstede. Videotolkning er tilgængeligt på stort set alle sprog, og det er også muligt at benytte videokonferencesystemerne til at gennemføre tegnsprogstolkning med tale- og hørehæmmede patienter.

Videotolkning er let tilgængeligt, og både behandlere og patienter har udtrykt gode erfaringer med den nye måde at anvende tolken. 

I Praksis menuen øverst kan du finde al information vedr. videotolkning til praksis. 

Videotolkning blev implementeret som en projekt fra 2009 til 2012, og fungerer i dag som en del af den daglige drift på de kliniske afdelinger.

MedCom og Region Sjælland har lavet en kort video om fordelene ved videotolkning, som kan ses her: