Dette er tekstversionen af Tolkning
Klik her for at komme til den grafiske version af Tolkning

LÆS OP - REN TEKST - SITEMAP OM SITET


Tolkning


Tilbud om hjælp til at få installeret videotolkning.
 


Tilbud til praksis
Region Syddanmark tilbyder praksis med behov for tolkebistand at få installeret videotolkning. Regionen stiller det tekniske udstyr til rådighed samt en konsulent, der kommer og installerer udstyret og underviser i anvendelsen.

Kontakt

Hvis praksis er interesseret kan I kontakte konsulent Claus Terkelsen, på telefon 2920 1011 eller på mail: claus.terkelsen@rsyd.dk.
Eller brug tilmelding skemaet her på siden - link

Hvorfor gør vi det?

Fordi det giver god mening både kvalitativt og økonomisk.

Tolkebistand via video – også kaldet teletolkning - er blevet udbredt på alle sygehuse i Region Syddanmark med en meget høj anvendelsesgrad. På OUH/Svendborg gennemføres 82-85 % af samtlige tolkninger som videotolkning. Den høje anvendelsesgrad er tegn på, at klinikerne har taget denne mulighed til sig.

Teletolkning bidrager til, at det er lettere at yde tolkebistand på alle sprog – også de sprog, hvor der ikke findes mange tolke på markedet. Patienten får en mere professionel ydelse, og der er mindre sandsynlighed for, at tolk og patient kender hinanden.
Det er et væsentligt kvalitetsløft, at tolkning ikke længere ydes af familiemedlemmer/børn.
Der spares transport og tid, når tolken ikke længere skal køre til behandlingsstedet, og tolkene kan dermed udnyttes langt bedre/mere.